Latince Harflerin Okunuşları

Biyoloji bilimi ve birçok bilim dalı ölü bir dil olan Latince ile isimlendirilir.

Aşağıda bazı harf gruplarının latince yazılışı ve karşılığında türkçe okunuşları verilmiştir.

Latince Yazılışı Türkçe Okunuşu Latince Yazılışı Türkçe Okunuşu
ae e rh r
oe ö th t
ue ü ch k, ç
Eu oy c k,s
ei ay sch ş
au ou tsch ç
w v t t, s
ph f y i
sh ş x ks