Biyocoğrafya, Biyo Coğrafya ve Biyocağrafya Bölümleri

Günümüz ve geçmişte yaşamış bitki ve hayvan nesillerinin dağılımını ve yaşayış ortamlarını inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji ile Cografya’nın karmasıdır. Canlı türlerinin coğrafik bölgelere dağılış nedenlerini inceler.

Biyocoğrafya’ya göre kıtalar özellikle adalar dünyanın diğer bölgelerden izole yaşam alanları sınırlı çevrelerinde benzer özellikler içeren bitki ve hayvan türlerini barındırır.

Bu türleri barındıran bölgelere değişik adlar verilmiştir.

Hayvan ve bitki  türlerinin dağılımları ve özellikleri yeryüzünün fiziki yapısı göz önüne alınarak ve insan merkeze alınarak inceleyen bu bilim dalında Bitki Coğrafyası ve Hayvan Coğrafyası iki ana bölümde sınıflandırılır.

Biyocoğrafya; Biyoloji, botanik, zooloji ve tıp bilimlerinin ışığında ilerler.

Biyocoğrafyanın Bölümleri:

Bitki coğrafyası bölgeleri

 • Kuzey bölgesi
 • Paleotropikal bölge
 • Neotropikal bölge
 • Güney Afrika bölgesi
 • Avustralya bölgesi
 • Antarktika bölgesi

Hayvan coğrafyası bölgeleri

 • Palearktik bölge
 • Oryantal bölge
 • Avustralyen bölge
 • Etiyopyen bölge
 • Nearktik bölge
 • Antarktika bölgesi
 • Neotropikal bölge