GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GENETİK BİLİMİ

Genetik (kalıtım bilimi), dilimize Almancadan girmiş bir kelime olup organizmaların (bitkilerin, hayvanların, insanların) soya benzeme, evrim ve değişim olaylarını inceleyen bir bilim dalıdır. Genetik kelimesi dilimize Almancadan girmekle birlikte, Yunanca “genetikos” kelimesinden türetilmiştir. Genetikos kelimesinin kökeni ise Yunancada “doğuş” anlamına gelen “genesis” kelimesine dayanmaktadır.
Genetik Biliminin Tarihçesi

Bundan yaklaşık 6000 sene evvel Babil yazıtlarında bir atın yelesinin mutasyon sürecinin gösterilmesi çok ilkel bir çalışma olmakla birlikte yaygın kabul gören görüşe göre ilk genetik çalışma olarak kabul edilmektedir. Modern genetik biliminin doğuşuna dek genetik çalışması yapan bilim adamlarını aşağıdaki şekilde kronolojik olarak sıralayabiliriz:

Pisagor: MÖ VI. Yüzyıl
Empedokles: MÖ V. Yüzyıl
Hipokrat : MÖ V. Yüzyıl
Aristo: MÖ IV. Yüzyıl
Leeuwenhoek: MS XVII. Yüzyıl
William Harvey : MS XVII. Yüzyıl
Caspar Friedrich Wolff : MS XVIII. Yüzyıl
Francesco Redi : MS XVIII. Yüzyıl
Lazzaro Spallanzani : MS XVIII. Yüzyıl
Linnaeus : MS XVIII. Yüzyıl
Lamarck : MS XVIII. Yüzyıl
Költreuter : MS XVIII. Yüzyıl
Karl Ernst von Baer : MS XIX. Yüzyıl
Louis Pasteur : MS XIX. Yüzyıl
John Tyndal : MS XIX. Yüzyıl
Charles Darwin : MS XIX. Yüzyıl
Johann Gottlob Theaenus Schneider : MS XIX. Yüzyıl
Walther Flemming : MS XIX. Yüzyıl
Edouard Van Beneden : MS XIX. Yüzyıl
August Weismann : MS XIX. Yüzyıl
Gregor Johann Mendel : MS XIX. Yüzyıl

Genetik Biliminin Gelişimi ve Günümüzde Genetik Bilimi

Avusturyalı bir botanikçi olan Gregor Johann Mendel, bitkiler üzerinde yaptığı deneylerle genetik biliminin kurucusu olmuştur. Mendel yasalarının önemi, Mendel’in ölümünden 16 yıl sonra bilim adamlarının çalışmaları ile ortaya çıkabilmiştir. Bu yasalar genetik biliminin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Mendel’in çalışmalarının gün ışığına çıkmasının ardından 1910 yılında Thomas Hunt Morgan genlerin kromozomlarda yer aldığını bulmuş Morgan’ın öğrencisi Alfred Sturtevant ise 1913’te ilk genetik haritayı yayımlamıştır.

Günümüzde genetik şifrenin çözümüne odaklanan çalışmalar sonucunda birçok genetik hastalığa da çare bulunabileceği tahmin edilmektedir. Bu çalışmaların sonucunda kanser, AIDS gibi henüz devası bulunmamış hastalıkların da tarihe kavuşacağını artık birçok bilim adamı tahmin etmektedir.