Komünite Ekolojisi Ders Notları

KOMÜNİTE EKOLOJİSİ

A. KOMÜNİTENİN YAPISI VE KOMÜNİTEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Belirli bir işgal eden, sürekli etkileşim içinde bulunan canlıların oluşturduğu topluluğa komünite denir. Komünitede birçok bir tür bi arada bulunur. Komünitenin tür çeşitliliği ve büyüklüğü birbirinden farklıdır. Bu farklılığa sıcaklık, nem, yağış, besin, toprak tipi v.b çevresel faktörler neden olur. Farklı komüniteler birbirinden kesin sınırlara ayrılmazlar, komşu komüniteler arasında geçiş bölgelerine ekoton denir.

B. KOMÜNİTELERDE REKABET VE AV-AVCI İLİŞKİSİ

Komünite içindeki türlerin sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi, su, besin, yaşama-çoğalma alanları, ışık v.b çevresel kaynakların kullanımı ile ilgilidir. Komünitede sınırlı kaynaklarla belirli sayıda organizma yaşayabileceğinden aynı ortamda fazla sayıda bireylerin bulunması rekabete neden olur.

Rekabet, aynı türün bireyleri arasında ise tür içi rekabet, farklı türlerin bireyleri arasında ise türler arası rekabet denir.