Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Vize ve Final Çıkmış Sorular

Üniversite Bitki Anatomisi ve Morfolojisi dersi vize ve final çıkmış soruları, çalışmalarınız için bir fikir kaynağı olabilir. İşe yaraması dileğiyle..

Mustafa Kemal Üniversitesi Biyoloji Bölümü geçmiş yıllarda çıkmış sorulara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çıkmış sorulara çalışarak çalışma alanınızı daraltabilir işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

–=Sınav Soruları=–

 1. Bitkinin türü ve yaşadığı ortama göre farklı olan hücreler arası boşluklatın anatomik farklılıkları nerden kaynaklanır? Örnek veriniz.
 2. Sera ve ev çiçeklerinde parazitler en zayıf çiçeğe saldırır, açıklayınız
 3. Vasküler çiçekli bitki dünyasında türlerin tamamı karakteristik yapılarını tohumdan tohuma uzanan metabolik süreçte kazandıkları biliniyor. Buna göre;
  a) Bu dönem boyunca bitki bünyesinde en önemli görevi kimler yapar? Sadece adlarını yazınız.
  b) Hangi karakteristik yeteneklerle bu görevler yürütülmüş olabilir? Adlarını yazınız.
 4. Bir yıllık bitkilerin boyları belli seviyeye geldiğinde gövde ve dalların uçların çiçekler açar.
  a) Bu bitkiler hangi büyüklüğe ulaşınca çiçek açarlar?
  b) Bu bitkilerde çiçeği meydana getiren kimdir?
 5. Günümüzde bitki dünyasının genellinde bulunan stoma tipi hangisidir, açıklayınız?
 6. Bitki türüne göre topraküstü organlarda bulunan tüylerin canlı yada ölü oldukları nereden anlaşılır?
 7. Odunsu bitkilerde yara mantarı nerden üretilir ve iki önemli görevi nedir?
 8. Yüksek bitkilerin önemli dokusu olan parankima bu bitkilerde hangi görevi yapar? Açıklayınız.
 9. Bitkilerin büyüme ve gelişme dönemlerinden hangisinde daha fazla enerji harcar?
 10. Yüksek bitkilerin tümünde sklerotik-parankima hücreleri bulunur mu açıklayınız?
 11. Bitklerde asimilasyon sonucu oluşan glikozu nişastaya çevirerek depo edilmesini sağlama görevini kim yapar? Çevrilen bu nişastayı nerelerde depo edilir? Sadece adlarını yazınız.
 12. Bitkilerdeki klorozis olayına yol açan etkenler farklı bile olsa sonuçta etkiledikleri metabolik ve fizyolojik olay aynıdır. Sararmaya yol açan faktörlerin bitkilere verdikleri ortak zarar nedir? Kısaca açıklayınız.
 13. Hangi bitkilerde etiyole pek görülmez. Nedenini açıklayınız?
 14. Herhangi bir etkenle zarı yırtılmış kloroplastın klorofilleri hücre içerisinde fotosentez yapmaya devam eder mi?
 15. Bitki dünyasında hücre çeperinin kalığı ile geçitlerin uzunluğu ve sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
 16. Bitki hücrelerine en az görülen geçit çifti hangisidir?
 17. Hücre bölünmesi sırasında iki yavru hücre arasında ilk meydana gelen yapılar hangileridir?
 18. Bitki hücrelerinde reksigen boşluklarının oluşmasında rol oynayan en önemli etken nedir?
 19. Bitkilerde katı halde bulunan karbon hidratlar hangileridir?
 20. Tohum kabuğu alındığı için buğday ekmeğinin lezzeti tamamen yok olmuştur?
 21. Aynı zigottan kökenli hücreler gelişim esnasında yapı bakımından nasıl farklı olabiliyorlar?
 22. Farklılaşmayı ve farklılaşmanın ortaya çıkışını kontrol eden en önemli faktör hangisidir, açıklayınız?
 23. Fotosentezi yapan hücreler neden parankimada bulunur?
 24. Hücre zarı bir türün her bireyine has ve özeldir. Nedenini açıklayınız?
 25. Hayvanlar hangi bitkileri yemez?
 26. Balsam nasıl oluşur, ne amaçla kullanılır?
 27. Musilaj nasıl oluşur, ne amaçla kullanılır?
 28. Fotosentezi etkileyen gaz grubu hangisidir?
 29. Zamk nasıl oluşur, ne amaçla kullanılır?
 30. Reçine nasıl oluşur, ne amaçla kullanılır?
 31. Bir hücre kloroplast bulundurmasına rağmen neden mitokondri de bulunur?
 32. Bitki bitkinin aynı türlerinde bile hücre zarlarında farlılık vardır?
 33. Bir ergastik madde olan reçine hücreden ne zaman atılır?
 34. Sekonder mantarlaşmış koruyucu doku hangi bitkilerde yoktur?
 35. Faal tomurcuklardan hangisi ilkbahardan yaz sonuna kadar koltuk altı tomurcuğu oluşturmaz?
 36. Bir bitkinin fellogeni tahrip olursa yeniden oluşur mu? Oluşursa nasıl oluşur?
 37. Kambiyum nasıl bir dokudur? Nereden oluşur?
 38. Kütinleşme ve kütikülleşme ne demektir? Hangisi daha avantajlıdır, açıklayınız?
 39. Histogen hücrelerinin üst üste toplanması ile hangi dokular oluşur?
 40. Bitkilerde koruyucu görev yapan mum neden tek başına bulunmaz? Hangi maddeyle beraber bulunur? Görevi nedir?
 41. Ne zaman uyur tomurcukların tamamı aynı anda gelişip faaliyete geçer?
 42. Hücreler arası boşluklar nasıl olmalıdır ki; su bitkilerinde hava depo yeri, kurakçıl bitkilerde de su depo yeri olarak kullanılsın?
 43. Muz ve kauçuk bitkilerinden hangisinin hücreleri arasında plazmodezmata sayısı daha fazla olmalıdır?
 44. Bazı bitkilerin yaprak veya yeşil gövdeleri,bazılarının ise her iki organı da mumlaşır.
  a) Mum maddesi daima başka maddelerle birleşerek mumlaşmaya yol açar mı?
  b) Mumlaşmada hangi maddelerle birleşir?
  c) En fazla mumlaşma hangi özelliğe sahip bitkilerde görülür?
 45. Bitkilerin su ile toprak aldıkları tuz elementinin önemi tartışılmaz.
  a) Tuz elementinin bitki metabolizmasında en önemli görevi nedir?
  b) Bitki hücresinin hangi kısımlarında tuz kristalleri bulunur?