Oksijensiz Solunum, Anaerobik Solunum, Fermantasyon

Oksijensiz Solunum

Organik maddelerin oksijensiz ortamda parçalanarak enerji elde edilmesi olayına fermantasyon denir. Fermantasyon reaksiyonlarında görev yapan enzimler hücrenin sitoplazmasında bulunur. Fermantasyon reaksiyonları sonucu oluşan maddeler, oksijen yokluğunda daha fazla parçalanmadığından kimyasal enerji içerirler ve bunlar hücre için artık üründürler. Bu yüzden fermantasyon elde edilen ATP miktarı, oksijenli solunuma göre daha azdır.

Glikoliz reaksiyonları oksijenli ve oksijensiz solunumda ortak olarak gerçekleşir.

Oksijensiz solunumda ATP sentezi sadece glikoliz evresinde substrat düzeyinde fosforilasyonla gerçekleşir. Glikoliz sonucunda oluşan pirüvik asit, oksijensiz ortamda etil alkol veya laktik aside kadar parçalanabilir.

Farklı son ürünlerin oluşmasının nedeni bu reaksiyonlarda kullanılan enzimlerin farklı olmasıdır.

Etil Alkol Fermantasyonu

Glikozdan etil alkolün oluştuğu ve enerjinin açığa çıktığı reaksiyonlar dizisine etil alkol fermantasyonu denir.  Etil alkol fermantasyonunda pirüvik asittin CO2 çıkması sonucu asetaldehit oluşur. Asetaldehit, glikolizde oluşan NADH+H’dan hidrojenleri alarak etil alkolü meydana getirir.

Etil Alkol fermantasyonu; maya hücrelerinde, bazı bakterilerde ve bazı tohumlarda gerçekleşen bir enerji elde etme yöntemidir.

Laktik Asit Fermantasyonu

Glikozdan laktik asidin oluştuğu ve enerjinin açığa çıktığı reaksiyonlar dizisine laktik asit fermantasyonu denir. Laktik asit fermantasyonu pirüvik asit, glikolizde oluşan NADH+H’dan hidrojenleri alarak laktik asidi meydana getirir.

Laktik asit fermantasyonu bazı bakterilerde ve omurgalıların çizgili kas hücrelerinde gerçekleşen bir enerji elde etme yöntemidir. Çizgili kasların fazla çalışması sonucu oluşan laktik asit kan dolaşımı yoluyla beyne ulaşarak yorgunluk ve uyku duygusunu meydana getirir.