Omurgalı Hayvanlar Dersi Vize, Final ve Bütünleme Soruları

Omurgalı Hayvanlar Dersi geçmiş yıllarda çıkmış soru örneklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz…

Omurgalı Hayvanlar dersi vize soruları..

1- Kıkırdaklı balıkların Cyclostomatadan daha gelişmiş özellikleri nelerdir?

2- Kemikli balıklarda vücut yüzeyini örten pulların kökeni nedir? Hangi tip pullar görülür?

3- Kemikli balıkları kıkırdaklı balıklardan ayıran en önemli özellik nedir?

4- Amphibiaların dolaşım hakkında bilgi veriniz?

5- Kıkırdaklı balıklarda osmoregülasyonu açıklayınız?

6- Kojidae?(Koliidae?) familyasının karakteristik özelliklerini belirtiniz ve bir örnek yazınız?

7- Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Hava keselerinin görevlerini yazınız?
b) Hava keselerinin çeşitlerini yazınız?
c) Doldurma-boşaltım mekanizmasını açıklayınız.

 

Omurgalı Hayvanlar dersi çıkmış final soruları..

1- Doğum öncesi komibolizm nedir? Kimlerde görülür? Örnek vererek açıklayınız.

2- Paedomorphosis nedir? Kimlerde görülür, örnek veriniz?

3- Amphibiaların metamorfozlarını gerçekleştiren değişiklikleri yazınız?

4- Cheloniidae familyasının genel özellikleri nedir? Bir örnek tür vererek yazınız.

5- Kuşlarda renkleme nasıl olur? Amacı nedir?

6- Cetecea takımının genel özellikleri nedir? Bir örnek tür vererek yazınız.

7- Kuşların sindirim sistemi hakkında bilgi veriniz?

8- Kuşların kas sistemi hakkında bilgi veriniz?

9- Kuşlar neden sürüngenlerden daha güçlüdür açıklayınız?

Omurgalı Hayvanlar dersi bütünleme sınavı soruları..

1- Kemikli balıkların genel özelliklerini yazarak bilimsel adıyla tür örnekleri veriniz.

2- Amphibialarda metamorfozda gerçekleşen özellikler nelerdir?

3- Sürüngenlerin kara hayatına uyum sağladığı özelliklerini nelerdir, yazınız?

4- Kuşlarda nesli tehlike altında olan bir takımın özelliklerini yazıp örnek tür veriniz?

5- Memelilerin sürüngenlerden gelişmiş olduğunu gösteren özellikleri nelerdir?

6- Kuşların sindirim sistemi hakkında bilgi veriniz?

7- Kuşların solunum sistemi hakkında bilgi veriniz?

8- Kuşların sürüngenlerden farkını maddeler halinde yazınız?