Final ve Bütünleme Sınav Soruları

Sitoloji Laboratuvarı örnek Final ve Bütünleme sınavı soruları..

Final soruları

 1. Prokaryot hücre kültür ortamı hazırlanmasını anlatınız.
 2. Turgor, limit plazmoliz ve deplazmoliz terimlerini açıklayınız.
 3. Mitoz safhaları şekil çizip açıklayınız.
 4. Prokaryot, ökaryot, bitki ve hayvan hücrelerine ikişer örnek yazınız.
 5. Asetokarminin özelliğini yazınız.
 6. Plazmodezmata, reseptör, sitokinez, sinyal transdiksüyonunun tanımını yapınız.

Boşluk doldurma soruları:

 1. Memran geçirgenliğini etkileyen 4 faktör;
 2. Endositoz tipleri 3 boşluk;
 3. Modifikasyon tipleri;
 4. Bir hücre içindeki çözeltinin hacmini ve basıncını etkileyen faktörler vs.
 5. Mikrotübüllerin yapısını ve organizasyonunu anlatınız.
 6. Hücreler arası bağlantı tipleri nelerdir, bir tanesini açıklayınız.
 7. Reseptör tiplerini yazıp, açıklayınız.
 8. Sitoplazmadan nükleusa hücre transportunu açıklayınız.

Bütünleme sorulari

 1. Prokaryot ve ökaryot arasındaki 5 fark yazın ve prokaryot, ökaryot hücrelere ikişer örnek veriniz.
 2. Turgor, limit plazmoliz ve deplazmoliz terimlerini açıklayınız.
 3. Mayoz safhalarını şekil çizip açıklayınız.
 4. Sirkülasyon ve rotasyon hareketlerini şekil çizip açıklayınız.