Bitki Aleminin Sınıflandırılması

Bitkiler; damarsız- tohumsuz, damarlı-tohumsuz ve damarlı-tohumlu olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Damarlı tohumlular açık ve kapalı tohumlular olarak incelenir. Kapalı tohumlular da tek çenekliler ve çift çenekliler olarak gruplandırılır.

 bitliker-alemi-s-n-fland-rma.jpeg

Damarsız-Tohumsuz Bitkiler: İletim demetleri bulunmayan bitkilerdir. Üreme ve gelişmelerinde çiçek ve tohum oluşturamazlar. Bu gruba karayosunları, ciğer otları ve boynuzlu ciğer otları örnek olarak verilebilir.

Karayosunlarının, gerçek kök, yaprak ve gövdeleri yoktur. Kök yerine rizoit denilen köksü yapılar bulunur. Bunlarda eşeysiz üreme ile eşeyli üreme birbirini takip eder (döl almaşı). Ciğer otları, çoğunlukla nemli topraklarda, kayalarda ve ağaç kütüklerinde yaşarlar. Toprağa paralel gelişen yapraksı bir yapıya sahiptirler. Boynuzlu ciğer otları, görünüş olarak ciğer otlarına çok benzer. Bu bitkilerin spor oluşturan yapıları boynuza benzemektedir.

Damarlı-Tohumsuz Bitkiler: İletim demetleri bulunan bitkilerdir. Üreme ve gelişmelerinde çiçek ve tohum oluşturamazlar. Gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunur. Rizom adı verilen yatay gövdelere sahiptirler. Üremeleri döl almaşı ile olur. Bu gruba kibrit otları, at kuyrukları ve eğrelti otları örnek olarak verilebilir.

Kibrit otlarının birçok türü ağaçların dallarında yaşayan tropik bölge bitkileridir. At kuyrukları; akarsu kenarlarında, bataklıklarda ve kumlu yol kenarlarında yaşarlar. Fırça şeklindeki görünümleri nedeniyle bu ismi almışlardır. Eğrelti otları, nemli ve fazla güneş ışığından korunacak kadar gölgeli yerlerde gelişirler. Gövdeler sürünücü ya da toprak altında olup, görülenler yalnızca büyük yapraklardır.

Damarlı-Tohumlu Bitkiler: İletim demetleri bulunduran ve tohum oluşturan bitkilerdir. Tohumlu bitkilerde hayatsal faaliyetler kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organlar tarafından yürütülür.

Damarlı tohumlu bitkiler açık ve kapalı tohumlu olmak üzere iki gruba ayrılır.

Açık Tohumlu Bitkiler: Bu bitkilerde tohum taslağı meyve yaprak adı verilen bir yapı ile örtülmediğinden, tohum açıkta meydana gelir. Bu nedenle açık tohumlular adını alırlar. Gerçek çiçekleri olmayan bu bitkiler genellikle rüzgarla tozlaşırlar. Yaprakları çoğunlukla iğnemsidir. Açık tohumluların en iyi bilinen grubu kozalaklı bitkilerdir. Çam, ladin, göknar, servi, sedir, ardıç, mazı, porsuk kozalaklı bitki örnekleridir.

Kapalı Tohumlu Bitkiler: Bu bitkilerde tohum taslağı meyve yaprak ile çevrili bir odacık içinde olduğundan, tohumun oluşumu kapalı olarak gerçekleşir. Bu nedenle kapalı tohumlular adını alırlar. Açık tohumlulara göre daha gelişmişlerdir.